Kamion King - Šoferska Sedmica (do Kalifornije) Dio 1

Kamion King

108 tis. pregleda53

  KAMERE I ALAT KOJI KORISTIM:
  ◆ GoPro 7 Black
  ◆ GoPro Hero Session 5
  ◆ GoPro 4 Black
  ◆ PivotHead naočale za snimanje
  ◆ Samsung 360 kamera
  ◆ DJI Spark drone
  ◆ Saramonic SR-GMX1 mikrofon za GoPro 4
  ◆ iMovie i Sony Vegas 12 za editovanje
  ◆ Raznorazne nastavke i držače za GoPro

  ◆TRGOVINA EMKURINIH STVARI◆
  www.zazzle.com/kamion_king?rf...

  ◆INSTAGRAM◆
  kamion_king...

  ◆DISCORD SERVER◆
  discord.gg/MbNmMkG

  Datum objavljivanja: Prije 2 godina

  Komentari

  1. tomislav zebec

   rgrkrkrrltrtktttrttrtlkrrrtrtttlrzjrrtrktlttttkertrrkrttkrtrrtrrtrttkttrrtrrrkrrkrklrrrrrttekkrmtekkttrtttkrttktekketttrttrtetrtkrkktkttrtzkltrrztkerrrktrjrtrklkrtrrtrtktrrtrrttkrtjrtlkkkkrkrrltttketrtktrrrkktrrrtrttrtrrtklktretertttrttttkrttlrrrtrrzrlktkjrktretrttttrtrlrkerzrktrttrttkrktrrtkkjtttrktttktretttjjtkttjrtkrtthtklukrttrrerrjktrrktjtrgrttzleeukktttrkztrjklktlrt4zrkehkkrrtkztktgktrjttttrkrktrtehjtrerrrjlrkrjrrezttrrrrrtrikzkkkrkkkkktukkertttekjtjlrtttkrttkttttttrttttrkrttrkjljrkrjjljkttkkrjttkttrtrltttttejrrkjretjztkrjtukrzktjrkttrtkrzeuzhrtrttttkrzkrkrhertjrrtrrrtrjtrrttrjkrletjrkrkttekrtrrtrttekttktllkktrkrtttrttjttttrktkktetkrtterttrkekljkrkrkkrttrrtttkkkzkrtejtketktkktktkkrkhrrtrrkrtrtttrejrgttrjtrkttttktrtrjrjkttkkrjkjlkzlettjtttkrttttttttttttttrtrkrlkthkrrkttkrtekgtjkjtjkekjkjtjlhttrktkřkttttktklrljkkkkkekkkkktrrktterrttttttkrtlttkrthrkthkjmrrrtrztrrtrrttjktrtttktjrttrttkrtrjklrrrtekjlkjmklrttkttkjmŕtrtrtjrtekezttkktrtttttrtktlektktttukrtttteltktultkteettrttttrtttttrkeklrkjrerrjrkttrkkkrtkrrþkhrrtkrrrrrtujtrjtrjrjtktttkerktkekkjtrtrkjklrkrtrkkkjerrkttrtukrltetkjrkjekhthelgrkrtrrekrtrertetjkjjtkrrjerjgekrkrtkrrktlktjjhktkrtrrmkttelhrrktrertkrkktlkueethrteerjttetjkrkjlkzjmrettkkkejkjrteteeerjjttkkjkuktttjrekktuzkrrrkrkktkthrkzrzktrtttrtrttkrrtttrrzkkekkrkrtkjtrektrrtjrjrrrjrtjrjttlzjzztkjrrmrrjketerrtkttrhrtkkrekktekkrkkukukrtktutrkekttjkrrtttrrkttrttrjttzrrtjtjzkrmkkhtejeerkrterttrrztetrttttjkktrutjttterlttrttlrttttttrktktjkrkttltmtjklektkkjktttelktrkzktlegrtrtrtttktrgtttttktrjjjrererkhtttrutrrrkrttketmkrrreltrtrkrjkțrkkkekzljrjrtlmrtjerkukrkkuttrkkurtkteejkkkmrrkrtrtttrrtjtkutrtlkrtrttkkrjltrerrrztulmktgkkjtttrktttrrekkjrkuteetrkjkertrlrkkjekjkttzmtttrrkttzkltŕrjrkjzrtrkttttktmrtkjrkreukjrrukkkeeueerkrtjtrltktrrteurteetjtttterttttkttrerttktrtttrtrkjrjkelkekktelgrketzrkrerrkjrlrkttrrlttkkrutkekthrreijjttkrtlktjtkertetkjkmkkjklejltktertrktkjtktkkrrrwkktkjrrktkrrktrktrktrtkrtrrkjltzttletlrtrtjrkrttttttrklejrrkekurtlrjttrteulrkettrtrtlltirjrekrkkjrkrkkkkljkjtrttkettjtttekettkljkkkkrtkerkkjrtktjkljktkkktrrtttklteurhtrrkkgzjrkrktrtrjtrrkjkrzrrrtkrttztkrtkketetrtekzttttrkttjtrtkttrtrrkegrjrtrjjrkkekjrrttkrtkrtjkllkkkrktktrktrtjktrtrjktekrtrkrettkjtkettjretetkkrrkjrrkkjkkttmkjejtrttekrkzrrzktktrhjrrjkjekrkjrmkktkrrrrrltkulrjrjrtttrtktttrkjtrkkkeuttktrukektmtttrrtkrkkjrrrttlrtkzkeretrkjrkllurtgkrjjtekzrkrlrtrljrttktkrjkrtrkktrkkulzjtjrttrzttejkrrjretttttrktkttttkretktegrtjzkrkklkttjettrkerkltkkrktttttrjttrkkerjtttrtkkjjkkktttttttttrkkkzrkkrtrjkrerrrkrrtketutetttetkkrkzrtrtrtttrttkjrkkkkltkjrjtkrrkuertktrtjtterrkmjkrrrrkttttttetjkhkkkkzrtlrkkjkjektrtlretrlrttrrktrklkertkjkjekttjeljrttktrlrttrttktjkekrkktrrkjkktktrrkjkkkrerjkkkrutkkrrtjktjktrettllkkrkjktrtrttrjrtttkjkkterjrrjejlkhmtjkjkrutktjktrkjrtkjkeljtkerklkltekkrekkttkkkjrkrrklgtekejtrrkrtkekkjkttttrttttkterrrkztktlztktttkeetkrkrtttttkzjlrttjttuerteekekjkrttkrrttrtkteelrtjrtrrrtrktuetlkrtttrkrtjhhzrtkekjrtkekrlrtkezritrrekrkkkutetkjkkkrttrrurrrttkttkkertlrttttrtrrtrtrjttktjrrtketjtrjekztttttkjetteketrlmrkkrrrtktetltttrzrhttjtjttrtttetrtkrretrtrkllkuktttjkztztrkketkjjekkezutrgktlktklelkktjtrjkrkrrrkeeekrzkttrtttttttkrkuerttekktjktttttttltettkkekukjzjhttrttzkktttkkkrttkkrkhlhjrthjrktktlkrkhjtlrrjekjkttmtkehrrrttrtttkrkktrretkezktjrrrtrtkrttzrrrtrzrttkelketreetkkrrkjttkjrlrzrkjrzrtrkrtrhttetrukrtrttttktttttttkezkekztttttrkjrkkkrerttklkkeemzttttzetrttttjrkkrhrrtrtrkttettkttrtktjetrjktřkektrrkkkttkkmrkkktttjkrerzrlkkkkktkkrttrtttrtrtkeurrrrktkurtrzjekljjtrtgkukzjtkktkrktrkkkkkkkrkjmlrjlkkrrrrrkkkertktjkrtrrktettttetlkjtrrtjeketjrttrttrtrrrktttmjtktejttkkkjkkrujkkerklrkrjkktrkkjklerttktettjekjerretrjrtelrkjmrrtrkjekerejkekrtkttkzrkktttrtkrkkrjeekttttttkrttteltujttrljttktkrktrrrrtrrrrtrkrjtetertrttrttjlkuerkrktjtrrtetemkjtkjretjkeurketttjzhtkrkrlrtizrzzttttttjktltkrrzrkjttkrþetrlttttttkrtlekrelrktrrttjtruturkhlrurkkrtrrrrkrtttrjttttktkjrktrljjtltrttrtkrrtrtrkhrttrethrktzrlrjkekkrjttkrutjrkmktrkrrkktttkktkrkkrtrkttteukktzrrtertekterkileejkkrlkejtlttrhtttetjrmtkjrerttrjjrtltkrtrtttlttelterttrrtktjkrkjtrrttkkkltkttrrgrrzttjrjrtrjtkktkkkekttlrtejklkkrklkkjkrkrkttkjtrrtrttttktkrtrlkjtkttetkktuektzrrtttjekrtettttttjttttkhgtttttrtttttrtttrtktrrrtlrtttktkjkkrkjjrttkrkkkjtkttjttttetrtejrkkkeeekerrerrkltetttettkjekrkjerkkkjkkjrurktklkukkrrjkjrtekjjktektlltrrktktkkruklkekkgkurrjrlkrkkrkrkrlterkujrkterttttttttrtrjktjttrjtrtktllrmrkuetrjrkjztejrlrkkjkerkketjktgterjttteltrkjlrkkrekkmktktrztkgteekrkketjrltrlkjkelrjtzmkrttttttrttetttruekerkerkjttkrjrjrlkrjekrrurztkrkkkrktrlkkjkjtrktltrerzketkektekrkkzlrrttktekkkrjetlkktrttukjkkeektkrurtjrktetkrkkrztrtrtkeejrklgrtrtttkeetrehhttttrtreterttkrzlgtkukrrtjrrkkjtttrljklretketjrrtkekrttrkuertrkjeleujtjktrtzkrltethkjrjlrjhjrjlrtrrrkrlretekkttttuttttkttrlrrettrttgtkrtkellttrtttrkujklkerttetkrtkkrtettttktrteerrurertlrmztekketkhkjktkjttteetrrljkktjktjrktkrrrkerktturrttrtterjrktekrkeektettkektttrrkkrkektejrkkrtertrjrtztktrttgttktkretjrtrrkkrkeitrtrkerterkltertkkkhztttttrttetekerjrrrrkrrrttejrkrktkkrtrtttttrrlerllkkeklktzkejerkzktttkterrtrtetttrktktkekrtrurkjrjrrktjtrkkkrtkrrtkulljrkuekttktktkzljktrerkrkktkrkrtrjlterukturttktkrttetrtrjtltklrttttrltjtlttjrerjrjrtkkrkrrerkrktkrtkjkelttkjjejlkkttkuekktkkerttkrgttetkttrrrztezrkkrjekkjtekeetrkteteklettljjttkketjkkeetrrhjkektrkerhekzuerrjejkekrkerkkrtuzkerkeelrkkkzkrltkekkjtrtltrrtrtktrttrtterrjtkrkrkruthjttjjrjttmeeekkkkkterktkrtrkirjkezrtelkrttltertkrkrkrrkhrhtkkrttttjkkkjktttrterklrrtgrutrrtjtttulrttetkrttrttjkttztrktgklkjztrrjtlkktttthktkeklkejekkejetekrkukjjkrrrerkrktreeklrrketkekkrttezttklettttrtkrttjkurkkrkttkjkeertukerklttkterkektterttrttrttttrrttttkrrttrttrrtrttkrttrttjtuhktrjtktrkkkkkjkrzrkkkkzktrjektjttjrrktlttrttrtttttktztttkrttttettrttttrtrterttttttttterjrtjrkjktrkjrutkrttrrtekkktrtrzrrmrrttueikettturktjrtttktktekkrerkktkkrttrtkrjttttkzjktrktrttettrtkrekkkrrejtrrttjkztkejrutttrrjttttrueutrjmrjrkkjkjktrleeketkrjkirtkrkkjjtrrttrtktukkkeertrjjrhtkkrtrtrrktkttkrkjttttuktkrkzttkrkkrkktttkrrrjkttrjultkukjttkrkrrrtelkrtrkerrrtkrktktktetekrklztlrerjkrrkrkktektkrkrzkjrkrtrzkkttejljerkmttrrtrtkrzrkkklkjktekrkrzkrjrttzzttrkkktertttertrkklkktlrtrtektettlltjertuktttrtttlkukkmkrtrttttltkrjkjukkeltteetekejkekrjettetlrrrrtrrtrrmtekrkkkktrjkekljrkkrrtjrtrkrttkrttekjtrrkttrrtrtrjrkrutttkkertkkrkrretkttjertekzttttttteurrtttetrtrtkttktethrktttjrkkztkjkkttttjkkrktekrkrkrrttmtrtttrrktktkrktkertktejetrtkutjkektkkgjkjrtkkkkertkruhthttkztezettktkejkjkkkeejkttettrjtjttkejrjjtjrrjjtekttkrjrtkrkzktljerrzjeejjrrtjrrtkrthkkkjjrerjtterrkrtttkkktkttkkezrrttttztkjkkmeketrrkrrrttttttettrtktkjjrkkeklttrttttktkrkekktjtktrrukktktjetlkrkktjktrkkrrtjkrkrkukettetlluktjrtkrmltkrkjtkttrtketurltttttrketkrttkttekrektretrtkeurtegtttktrerkkkkrtjtrltreuejtkjtkjktkkjjkkijjekrejltrtultrkerjrjrrrkekrerruktkkerrzttkrkrejlukrjrkzttkuktrrtekrttkrttteketeirrhketukkkzekrktttkktkjektkleekrlrtlejtrktkmtkjrjtutjttkrkrtekrtteejjztekhkrjkrztttrttrttetrttttrtttrkkltkrtkejktktjrrrlerktkurktkekzkuerukkkrkjrrtrttrkrkrkekrkjztekkkrktjtrkruurkrkkrtkkekrkttrttltkrtkjtrtutttrttrrekjkketlkjtlzkrjkrjekjerjertrtettttkkkurljtrtkrtmtkrtektkejtjtleiekjlekjtrtrkzjrkrketketrjertrrekklrleltkzkejlrktkrtkttkkrkrkrktkkerkkkrktrtkrkttttrttettttkttrtkrttkrrktkjtrlkkrkerttrrrtukeztrtkjrtkrttttruttkrtelrkkkjjrjttrtkjkhkketkurkmlkrktzttteeuekketrlterrkttrkrrktkjtteurttkktrtrtttrtrtrkrzttkrkrtzzttktkrtrrrettkrtjkrtktttttrteerljrrkrjrjkjrzktlterkkkkjekkgkehzrltrrrtjetrkutktrtkekkrtkjrrkkejrrtrrtrtkettlkttkerukreerjkerketrkrzetturkztkkrkrlekeetrrkrktttrketttrtttgrtrrrrtrtrktrekrkrrtektrtejertetkutetkeklrtkkkkgkrutekrkeekktrrtketkrkkzlettrrtkrrkelktkktrtkietttrkerkrktekujetrttttjrktkrkrzrrrkkktkrtteetkketkkkrtktkuttktjerkikrttrtkrklttekkttreklltttkrlrjrrlktkelkzkrjerkrtktttrtttettttrekrmrktkkekirttjrttrttkktrrkrltturjktlrjkrlrjtkkrtktrtrtkrtttkejkkhkkrrejettektjtktehkrjkktttttetttrkttjtejrkjtkkrtkkkkzrmrktkeetrttrktttrtkltetkrkjtjktrjkrttrrkjtjrkrterttrtkerttrtttkttktkeheeektkrkrktktrrrtrrtrktrrrtrekrrttrtttkuettrtrrttttrktkjkrukrkjtkiktkettltkllkkzjezjrtjrjrkjkttrtkkutkerurkrerkijrjtejkljkzejjekutetrtjeetekrrttrkettkrtttjtrttttrjttttrzekreektkrkrrretrkrrelrrtetettetrttrttttertkjkzkj

  2. tomislav zebec

   ktetrtrtellkrkjklzktktttrjtjerejtjzrrerktttlekrrhjkttktrktekhtrtttrttkrktrrtkkjtttrktttktretttjjtkttjrtkrtthtklukrttrrerrjktrrktjtrgrttzleeukktttrkztrjklktlrt4zrkehkkrrtkztktgktrjttttrkrktrtehjtrerrrjlrkrjrrezttrrrrrtrikzkkkrkkkkktukkertttekjtjlrtttkrttkttttttrttttrkrttrkjljrkrjjljkttkkrjttkttrtrltttttejrrkjretjztkrjtukrzktjrkttrtkrzeuzhrtrttttkrzkrkrhertjrrtrrrtrjtrrttrjkrletjrkrkttekrtrrtrttekttktllkktrkrtttrttjttttrktkktetkrtterttrkekljkrkrkkrttrrtttkkkzkrtejtketktkktktkkrkhrrtrrkrtrtttrejrgttrjtrkttttktrtrjrjkttkkrjkjlkzlettjtttkrttttttttttttttrtrkrlkthkrrkttkrtekgtjkjtjkekjkjtjlhttrktkřkttttktklrljkkkkkekkkkktrrktterrttttttkrtlttkrthrkthkjmrrrtrztrrtrrttjktrtttktjrttrttkrtrjklrrrtekjlkjmklrttkttkjmŕtrtrtjrtekezttkktrtttttrtktlektktttukrtttteltktultkteettrttttrtttttrkeklrkjrerrjrkttrkkkrtkrrþkhrrtkrrrrrtujtrjtrjrjtktttkerktkekkjtrtrkjklrkrtrkkkjerrkttrtukrltetkjrkjekhthelgrkrtrrekrtrertetjkjjtkrrjerjgekrkrtkrrktlktjjhktkrtrrmkttelhrrktrertkrkktlkueethrteerjttetjkrkjlkzjmrettkkkejkjrteteeerjjttkkjkuktttjrekktuzkrrrkrkktkthrkzrzktrtttrtrttkrrtttrrzkkekkrkrtkjtrektrrtjrjrrrjrtjrjttlzjzztkjrrmrrjketerrtkttrhrtkkrekktekkrkkukukrtktutrkekttjkrrtttrrkttrttrjttzrrtjtjzkrmkkhtejeerkrterttrrztetrttttjkktrutjttterlttrttlrttttttrktktjkrkttltmtjklektkkjktttelktrkzktlegrtrtrtttktrgtttttktrjjjrererkhtttrutrrrkrttketmkrrreltrtrkrjkțrkkkekzljrjrtlmrtjerkukrkkuttrkkurtkteejkkkmrrkrtrtttrrtjtkutrtlkrtrttkkrjltrerrrztulmktgkkjtttrktttrrekkjrkuteetrkjkertrlrkkjekjkttzmtttrrkttzkltŕrjrkjzrtrkttttktmrtkjrkreukjrrukkkeeueerkrtjtrltktrrteurteetjtttterttttkttrerttktrtttrtrkjrjkelkekktelgrketzrkrerrkjrlrkttrrlttkkrutkekthrreijjttkrtlktjtkertetkjkmkkjklejltktertrktkjtktkkrrrwkktkjrrktkrrktrktrktrtkrtrrkjltzttletlrtrtjrkrttttttrklejrrkekurtlrjttrteulrkettrtrtlltirjrekrkkjrkrkkkkljkjtrttkettjtttekettkljkkkkrtkerkkjrtktjkljktkkktrrtttklteurhtrrkkgzjrkrktrtrjtrrkjkrzrrrtkrttztkrtkketetrtekzttttrkttjtrtkttrtrrkegrjrtrjjrkkekjrrttkrtkrtjkllkkkrktktrktrtjktrtrjktekrtrkrettkjtkettjretetkkrrkjrrkkjkkttmkjejtrttekrkzrrzktktrhjrrjkjekrkjrmkktkrrrrrltkulrjrjrtttrtktttrkjtrkkkeuttktrukektmtttrrtkrkkjrrrttlrtkzkeretrkjrkllurtgkrjjtekzrkrlrtrljrttktkrjkrtrkktrkkulzjtjrttrzttejkrrjretttttrktkttttkretktegrtjzkrkklkttjettrkerkltkkrktttttrjttrkkerjtttrtkkjjkkktttttttttrkkkzrkkrtrjkrerrrkrrtketutetttetkkrkzrtrtrtttrttkjrkkkkltkjrjtkrrkuertktrtjtterrkmjkrrrrkttttttetjkhkkkkzrtlrkkjkjektrtlretrlrttrrktrklkertkjkjekttjeljrttktrlrttrttktjkekrkktrrkjkktktrrkjkkkrerjkkkrutkkrrtjktjktrettllkkrkjktrtrttrjrtttkjkkterjrrjejlkhmtjkjkrutktjktrkjrtkjkeljtkerklkltekkrekkttkkkjrkrrklgtekejtrrkrtkekkjkttttrttttkterrrkztktlztktttkeetkrkrtttttkzjlrttjttuerteekekjkrttkrrttrtkteelrtjrtrrrtrktuetlkrtttrkrtjhhzrtkekjrtkekrlrtkezritrrekrkkkutetkjkkkrttrrurrrttkttkkertlrttttrtrrtrtrjttktjrrtketjtrjekztttttkjetteketrlmrkkrrrtktetltttrzrhttjtjttrtttetrtkrretrtrkllkuktttjkztztrkketkjjekkezutrgktlktklelkktjtrjkrkrrrkeeekrzkttrtttttttkrkuerttekktjktttttttltettkkekukjzjhttrttzkktttkkkrttkkrkhlhjrthjrktktlkrkhjtlrrjekjkttmtkehrrrttrtttkrkktrretkezktjrrrtrtkrttzrrrtrzrttkelketreetkkrrkjttkjrlrzrkjrzrtrkrtrhttetrukrtrttttktttttttkezkekztttttrkjrkkkrerttklkkeemzttttzetrttttjrkkrhrrtrtrkttettkttrtktjetrjktřkektrrkkkttkkmrkkktttjkrerzrlkkkkktkkrttrtttrtrtkeurrrrktkurtrzjekljjtrtgkukzjtkktkrktrkkkkkkkrkjmlrjlkkrrrrrkkkertktjkrtrrktettttetlkjtrrtjeketjrttrttrtrrrktttmjtktejttkkkjkkrujkkerklrkrjkktrkkjklerttktettjekjerretrjrtelrkjmrrtrkjekerejkekrtkttkzrkktttrtkrkkrjeekttttttkrttteltujttrljttktkrktrrrrtrrrrtrkrjtetertrttrttjlkuerkrktjtrrtetemkjtkjretjkeurketttjzhtkrkrlrtizrzzttttttjktltkrrzrkjttkrþetrlttttttkrtlekrelrktrrttjtruturkhlrurkkrtrrrrkrtttrjttttktkjrktrljjtltrttrtkrrtrtrkhrttrethrktzrlrjkekkrjttkrutjrkmktrkrrkktttkktkrkkrtrkttteukktzrrtertekterkileejkkrlkejtlttrhtttetjrmtkjrerttrjjrtltkrtrtttlttelterttrrtktjkrkjtrrttkkkltkttrrgrrzttjrjrtrjtkktkkkekttlrtejklkkrklkkjkrkrkttkjtrrtrttttktkrtrlkjtkttetkktuektzrrtttjekrtettttttjttttkhgtttttrtttttrtttrtktrrrtlrtttktkjkkrkjjrttkrkkkjtkttjttttetrtejrkkkeeekerrerrkltetttettkjekrkjerkkkjkkjrurktklkukkrrjkjrtekjjktektlltrrktktkkruklkekkgkurrjrlkrkkrkrkrlterkujrkterttttttttrtrjktjttrjtrtktllrmrkuetrjrkjztejrlrkkjkerkketjktgterjttteltrkjlrkkrekkmktktrztkgteekrkketjrltrlkjkelrjtzmkrttttttrttetttruekerkerkjttkrjrjrlkrjekrrurztkrkkkrktrlkkjkjtrktltrerzketkektekrkkzlrrttktekkkrjetlkktrttukjkkeektkrurtjrktetkrkkrztrtrtkeejrklgrtrtttkeetrehhttttrtreterttkrzlgtkukrrtjrrkkjtttrljklretketjrrtkekrttrkuertrkjeleujtjktrtzkrltethkjrjlrjhjrjlrtrrrkrlretekkttttuttttkttrlrrettrttgtkrtkellttrtttrkujklkerttetkrtkkrtettttktrteerrurertlrmztekketkhkjktkjttteetrrljkktjktjrktkrrrkerktturrttrtterjrktekrkeektettkektttrrkkrkektejrkkrtertrjrtztktrttgttktkretjrtrrkkrkeitrtrkerterkltertkkkhztttttrttetekerjrrrrkrrrttejrkrktkkrtrtttttrrlerllkkeklktzkejerkzktttkterrtrtetttrktktkekrtrurkjrjrrktjtrkkkrtkrrtkulljrkuekttktktkzljktrerkrkktkrkrtrjlterukturttktkrttetrtrjtltklrttttrltjtlttjrerjrjrtkkrkrrerkrktkrtkjkelttkjjejlkkttkuekktkkerttkrgttetkttrrrztezrkkrjekkjtekeetrkteteklettljjttkketjkkeetrrhjkektrkerhekzuerrjejkekrkerkkrtuzkerkeelrkkkzkrltkekkjtrtltrrtrtktrttrtterrjtkrkrkruthjttjjrjttmeeekkkkkterktkrtrkirjkezrtelkrttltertkrkrkrrkhrhtkkrttttjkkkjktttrterklrrtgrutrrtjtttulrttetkrttrttjkttztrktgklkjztrrjtlkktttthktkeklkejekkejetekrkukjjkrrrerkrktreeklrrketkekkrttezttklettttrtkrttjkurkkrkttkjkeertukerklttkterkektterttrttrttttrrttttkrrttrttrrtrttkrttrttjtuhktrjtktrkkkkkjkrzrkkkkzktrjektjttjrrktlttrttrtttttktztttkrttttettrttttrtrterttttttttterjrtjrkjktrkjrutkrttrrtekkktrtrzrrmrrttueikettturktjrtttktktekkrerkktkkrttrtkrjttttkzjktrktrttettrtkrekkkrrejtrrttjkztkejrutttrrjttttrueutrjmrjrkkjkjktrleeketkrjkirtkrkkjjtrrttrtktukkkeertrjjrhtkkrtrtrrktkttkrkjttttuktkrkzttkrkkrkktttkrrrjkttrjultkukjttkrkrrrtelkrtrkerrrtkrktktktetekrklztlrerjkrrkrkktektkrkrzkjrkrtrzkkttejljerkmttrrtrtkrzrkkklkjktekrkrzkrjrttzzttrkkktertttertrkklkktlrtrtektettlltjertuktttrtttlkukkmkrtrttttltkrjkjukkeltteetekejkekrjettetlrrrrtrrtrrmtekrkkkktrjkekljrkkrrtjrtrkrttkrttekjtrrkttrrtrtrjrkrutttkkertkkrkrretkttjertekzttttttteurrtttetrtrtkttktethrktttjrkkztkjkkttttjkkrktekrkrkrrttmtrtttrrktktkrktkertktejetrtkutjkektkkgjkjrtkkkkertkruhthttkztezettktkejkjkkkeejkttettrjtjttkejrjjtjrrjjtekttkrjrtkrkzktljerrzjeejjrrtjrrtkrthkkkjjrerjtterrkrtttkkktkttkkezrrttttztkjkkmeketrrkrrrttttttettrtktkjjrkkeklttrttttktkrkekktjtktrrukktktjetlkrkktjktrkkrrtjkrkrkukettetlluktjrtkrmltkrkjtkttrtketurltttttrketkrttkttekrektretrtkeurtegtttktrerkkkkrtjtrltreuejtkjtkjktkkjjkkijjekrejltrtultrkerjrjrrrkekrerruktkkerrzttkrkrejlukrjrkzttkuktrrtekrttkrttteketeirrhketukkkzekrktttkktkjektkleekrlrtlejtrktkmtkjrjtutjttkrkrtekrtteejjztekhkrjkrztttrttrttetrttttrtttrkkltkrtkejktktjrrrlerktkurktkekzkuerukkkrkjrrtrttrkrkrkekrkjztekkkrktjtrkruurkrkkrtkkekrkttrttltkrtkjtrtutttrttrrekjkketlkjtlzkrjkrjekjerjertrtettttkkkurljtrtkrtmtkrtektkejtjtleiekjlekjtrtrkzjrkrketketrjertrrekklrleltkzkejlrktkrtkttkkrkrkrktkkerkkkrktrtkrkttttrttettttkttrtkrttkrrktkjtrlkkrkerttrrrtukeztrtkjrtkrttttruttkrtelrkkkjjrjttrtkjkhkketkurkmlkrktzttteeuekketrlterrkttrkrrktkjtteurttkktrtrtttrtrtrkrzttkrkrtzzttktkrtrrrettkrtjkrtktttttrteerljrrkrjrjkjrzktlterkkkkjekkgkehzrltrrrtjetrkutktrtkekkrtkjrrkkejrrtrrtrtkettlkttkerukreerjkerketrkrzetturkztkkrkrlekeetrrkrktttrketttrtttgrtrrrrtrtrktrekrkrrtektrtejertetkutetkeklrtkkkkgkrutekrkeekktrrtketkrkkzlettrrtkrrkelktkktrtkietttrkerkrktekujetrttttjrktkrkrzrrrkkktkrtteetkketkkkrtktkuttktjerkikrttrtkrklttekkttreklltttkrlrjrrlktkelkzkrjerkrtktttrtttettttrekrmrktkkekirttjrttrttkktrrkrltturjktlrjkrlrjtkkrtktrtrtkrtttkejkkhkkrrejettektjtktehkrjkktttttetttrkttjtejrkjtkkrtkkkkzrmrktkeetrttrktttrtkltetkrkjtjktrjkrttrrkjtjrkrterttrtkerttrtttkttktkeheeektkrkrktktrrrtrrtrktrrrtrekrrttrtttkuettrtrrttttrktkjkrukrkjtkiktkettltkllkkzjezjrtjrjrkjkttrtkkutkerurkrerkijrjtejkljkzejjekutetrtjeetekrrttrkettkrtttjtrttttrjttttrzekreektkrkrrretrkrrelrrtetettetrttrttttertkjkzkreltttttttrtkttttkrtuetelrktretrrttrrrttettrjkrljrkkrmjjkkjkkkrkrktkrtttrttkkuelrttukkertllrtjrtzrtlrrerekeklrikzkrktkrkkrtkurkkrhretrtkrtrrtlktttttetjrjlekhljekjrtertkjklrrtkttttttttljlrktmtrtkkttrtrtkmkelttlrrkthkrttrkuukzjekkrrettrkerjtrttttktrkrtkhkerkrkrzrtlrtttrttrrrrrrrktrrkkktlrtrtethtteklktrkrktkrzketerjrtkrrrtkzkrrrketrrtktrttetrttrrtettrktektettkkrkrrkrettrtrtttettlktkekgtkktrltrteklrttlmkrtrtltrjkrrrjrrekrlrtrkjrkerettttekttlrrrtrtttrztettteejtllrttrtrrttttretrtrktrtrtttttrtrktrttttttkerkttetrkrktkrttjtkerlrrttrekelekkrkrkktrrklrjkeukrtkkjtlejkekrlktutttektrjrkrtttttk

  3. tomislav zebec

   ktetrtrtellkrkjklzktktttrjtjerejtjzrrerktttlekrrhjkttktrktekhtrtttrttkrktrrtkkjtttrktttktretttjjtkttjrtkrtthtklukrttrrerrjktrrktjtrgrttzleeukktttrkztrjklktlrt4zrkehkkrrtkztktgktrjttttrkrktrtehjtrerrrjlrkrjrrezttrrrrrtrikzkkkrkkkkktukkertttekjtjlrtttkrttkttttttrttttrkrttrkjljrkrjjljkttkkrjttkttrtrltttttejrrkjretjztkrjtukrzktjrkttrtkrzeuzhrtrttttkrzkrkrhertjrrtrrrtrjtrrttrjkrletjrkrkttekrtrrtrttekttktllkktrkrtttrttjttttrktkktetkrtterttrkekljkrkrkkrttrrtttkkkzkrtejtketktkktktkkrkhrrtrrkrtrtttrejrgttrjtrkttttktrtrjrjkttkkrjkjlkzlettjtttkrttttttttttttttrtrkrlkthkrrkttkrtekgtjkjtjkekjkjtjlhttrktkřkttttktklrljkkkkkekkkkktrrktterrttttttkrtlttkrthrkthkjmrrrtrztrrtrrttjktrtttktjrttrttkrtrjklrrrtekjlkjmklrttkttkjmŕtrtrtjrtekezttkktrtttttrtktlektktttukrtttteltktultkteettrttttrtttttrkeklrkjrerrjrkttrkkkrtkrrþkhrrtkrrrrrtujtrjtrjrjtktttkerktkekkjtrtrkjklrkrtrkkkjerrkttrtukrltetkjrkjekhthelgrkrtrrekrtrertetjkjjtkrrjerjgekrkrtkrrktlktjjhktkrtrrmkttelhrrktrertkrkktlkueethrteerjttetjkrkjlkzjmrettkkkejkjrteteeerjjttkkjkuktttjrekktuzkrrrkrkktkthrkzrzktrtttrtrttkrrtttrrzkkekkrkrtkjtrektrrtjrjrrrjrtjrjttlzjzztkjrrmrrjketerrtkttrhrtkkrekktekkrkkukukrtktutrkekttjkrrtttrrkttrttrjttzrrtjtjzkrmkkhtejeerkrterttrrztetrttttjkktrutjttterlttrttlrttttttrktktjkrkttltmtjklektkkjktttelktrkzktlegrtrtrtttktrgtttttktrjjjrererkhtttrutrrrkrttketmkrrreltrtrkrjkțrkkkekzljrjrtlmrtjerkukrkkuttrkkurtkteejkkkmrrkrtrtttrrtjtkutrtlkrtrttkkrjltrerrrztulmktgkkjtttrktttrrekkjrkuteetrkjkertrlrkkjekjkttzmtttrrkttzkltŕrjrkjzrtrkttttktmrtkjrkreukjrrukkkeeueerkrtjtrltktrrteurteetjtttterttttkttrerttktrtttrtrkjrjkelkekktelgrketzrkrerrkjrlrkttrrlttkkrutkekthrreijjttkrtlktjtkertetkjkmkkjklejltktertrktkjtktkkrrrwkktkjrrktkrrktrktrktrtkrtrrkjltzttletlrtrtjrkrttttttrklejrrkekurtlrjttrteulrkettrtrtlltirjrekrkkjrkrkkkkljkjtrttkettjtttekettkljkkkkrtkerkkjrtktjkljktkkktrrtttklteurhtrrkkgzjrkrktrtrjtrrkjkrzrrrtkrttztkrtkketetrtekzttttrkttjtrtkttrtrrkegrjrtrjjrkkekjrrttkrtkrtjkllkkkrktktrktrtjktrtrjktekrtrkrettkjtkettjretetkkrrkjrrkkjkkttmkjejtrttekrkzrrzktktrhjrrjkjekrkjrmkktkrrrrrltkulrjrjrtttrtktttrkjtrkkkeuttktrukektmtttrrtkrkkjrrrttlrtkzkeretrkjrkllurtgkrjjtekzrkrlrtrljrttktkrjkrtrkktrkkulzjtjrttrzttejkrrjretttttrktkttttkretktegrtjzkrkklkttjettrkerkltkkrktttttrjttrkkerjtttrtkkjjkkktttttttttrkkkzrkkrtrjkrerrrkrrtketutetttetkkrkzrtrtrtttrttkjrkkkkltkjrjtkrrkuertktrtjtterrkmjkrrrrkttttttetjkhkkkkzrtlrkkjkjektrtlretrlrttrrktrklkertkjkjekttjeljrttktrlrttrttktjkekrkktrrkjkktktrrkjkkkrerjkkkrutkkrrtjktjktrettllkkrkjktrtrttrjrtttkjkkterjrrjejlkhmtjkjkrutktjktrkjrtkjkeljtkerklkltekkrekkttkkkjrkrrklgtekejtrrkrtkekkjkttttrttttkterrrkztktlztktttkeetkrkrtttttkzjlrttjttuerteekekjkrttkrrttrtkteelrtjrtrrrtrktuetlkrtttrkrtjhhzrtkekjrtkekrlrtkezritrrekrkkkutetkjkkkrttrrurrrttkttkkertlrttttrtrrtrtrjttktjrrtketjtrjekztttttkjetteketrlmrkkrrrtktetltttrzrhttjtjttrtttetrtkrretrtrkllkuktttjkztztrkketkjjekkezutrgktlktklelkktjtrjkrkrrrkeeekrzkttrtttttttkrkuerttekktjktttttttltettkkekukjzjhttrttzkktttkkkrttkkrkhlhjrthjrktktlkrkhjtlrrjekjkttmtkehrrrttrtttkrkktrretkezktjrrrtrtkrttzrrrtrzrttkelketreetkkrrkjttkjrlrzrkjrzrtrkrtrhttetrukrtrttttktttttttkezkekztttttrkjrkkkrerttklkkeemzttttzetrttttjrkkrhrrtrtrkttettkttrtktjetrjktřkektrrkkkttkkmrkkktttjkrerzrlkkkkktkkrttrtttrtrtkeurrrrktkurtrzjekljjtrtgkukzjtkktkrktrkkkkkkkrkjmlrjlkkrrrrrkkkertktjkrtrrktettttetlkjtrrtjeketjrttrttrtrrrktttmjtktejttkkkjkkrujkkerklrkrjkktrkkjklerttktettjekjerretrjrtelrkjmrrtrkjekerejkekrtkttkzrkktttrtkrkkrjeekttttttkrttteltujttrljttktkrktrrrrtrrrrtrkrjtetertrttrttjlkuerkrktjtrrtetemkjtkjretjkeurketttjzhtkrkrlrtizrzzttttttjktltkrrzrkjttkrþetrlttttttkrtlekrelrktrrttjtruturkhlrurkkrtrrrrkrtttrjttttktkjrktrljjtltrttrtkrrtrtrkhrttrethrktzrlrjkekkrjttkrutjrkmktrkrrkktttkktkrkkrtrkttteukktzrrtertekterkileejkkrlkejtlttrhtttetjrmtkjrerttrjjrtltkrtrtttlttelterttrrtktjkrkjtrrttkkkltkttrrgrrzttjrjrtrjtkktkkkekttlrtejklkkrklkkjkrkrkttkjtrrtrttttktkrtrlkjtkttetkktuektzrrtttjekrtettttttjttttkhgtttttrtttttrtttrtktrrrtlrtttktkjkkrkjjrttkrkkkjtkttjttttetrtejrkkkeeekerrerrkltetttettkjekrkjerkkkjkkjrurktklkukkrrjkjrtekjjktektlltrrktktkkruklkekkgkurrjrlkrkkrkrkrlterkujrkterttttttttrtrjktjttrjtrtktllrmrkuetrjrkjztejrlrkkjkerkketjktgterjttteltrkjlrkkrekkmktktrztkgteekrkketjrltrlkjkelrjtzmkrttttttrttetttruekerkerkjttkrjrjrlkrjekrrurztkrkkkrktrlkkjkjtrktltrerzketkektekrkkzlrrttktekkkrjetlkktrttukjkkeektkrurtjrktetkrkkrztrtrtkeejrklgrtrtttkeetrehhttttrtreterttkrzlgtkukrrtjrrkkjtttrljklretketjrrtkekrttrkuertrkjeleujtjktrtzkrltethkjrjlrjhjrjlrtrrrkrlretekkttttuttttkttrlrrettrttgtkrtkellttrtttrkujklkerttetkrtkkrtettttktrteerrurertlrmztekketkhkjktkjttteetrrljkktjktjrktkrrrkerktturrttrtterjrktekrkeektettkektttrrkkrkektejrkkrtertrjrtztktrttgttktkretjrtrrkkrkeitrtrkerterkltertkkkhztttttrttetekerjrrrrkrrrttejrkrktkkrtrtttttrrlerllkkeklktzkejerkzktttkterrtrtetttrktktkekrtrurkjrjrrktjtrkkkrtkrrtkulljrkuekttktktkzljktrerkrkktkrkrtrjlterukturttktkrttetrtrjtltklrttttrltjtlttjrerjrjrtkkrkrrerkrktkrtkjkelttkjjejlkkttkuekktkkerttkrgttetkttrrrztezrkkrjekkjtekeetrkteteklettljjttkketjkkeetrrhjkektrkerhekzuerrjejkekrkerkkrtuzkerkeelrkkkzkrltkekkjtrtltrrtrtktrttrtterrjtkrkrkruthjttjjrjttmeeekkkkkterktkrtrkirjkezrtelkrttltertkrkrkrrkhrhtkkrttttjkkkjktttrterklrrtgrutrrtjtttulrttetkrttrttjkttztrktgklkjztrrjtlkktttthktkeklkejekkejetekrkukjjkrrrerkrktreeklrrketkekkrttezttklettttrtkrttjkurkkrkttkjkeertukerklttkterkektterttrttrttttrrttttkrrttrttrrtrttkrttrttjtuhktrjtktrkkkkkjkrzrkkkkzktrjektjttjrrktlttrttrtttttktztttkrttttettrttttrtrterttttttttterjrtjrkjktrkjrutkrttrrtekkktrtrzrrmrrttueikettturktjrtttktktekkrerkktkkrttrtkrjttttkzjktrktrttettrtkrekkkrrejtrrttjkztkejrutttrrjttttrueutrjmrjrkkjkjktrleeketkrjkirtkrkkjjtrrttrtktukkkeertrjjrhtkkrtrtrrktkttkrkjttttuktkrkzttkrkkrkktttkrrrjkttrjultkukjttkrkrrrtelkrtrkerrrtkrktktktetekrklztlrerjkrrkrkktektkrkrzkjrkrtrzkkttejljerkmttrrtrtkrzrkkklkjktekrkrzkrjrttzzttrkkktertttertrkklkktlrtrtektettlltjertuktttrtttlkukkmkrtrttttltkrjkjukkeltteetekejkekrjettetlrrrrtrrtrrmtekrkkkktrjkekljrkkrrtjrtrkrttkrttekjtrrkttrrtrtrjrkrutttkkertkkrkrretkttjertekzttttttteurrtttetrtrtkttktethrktttjrkkztkjkkttttjkkrktekrkrkrrttmtrtttrrktktkrktkertktejetrtkutjkektkkgjkjrtkkkkertkruhthttkztezettktkejkjkkkeejkttettrjtjttkejrjjtjrrjjtekttkrjrtkrkzktljerrzjeejjrrtjrrtkrthkkkjjrerjtterrkrtttkkktkttkkezrrttttztkjkkmeketrrkrrrttttttettrtktkjjrkkeklttrttttktkrkekktjtktrrukktktjetlkrkktjktrkkrrtjkrkrkukettetlluktjrtkrmltkrkjtkttrtketurltttttrketkrttkttekrektretrtkeurtegtttktrerkkkkrtjtrltreuejtkjtkjktkkjjkkijjekrejltrtultrkerjrjrrrkekrerruktkkerrzttkrkrejlukrjrkzttkuktrrtekrttkrttteketeirrhketukkkzekrktttkktkjektkleekrlrtlejtrktkmtkjrjtutjttkrkrtekrtteejjztekhkrjkrztttrttrttetrttttrtttrkkltkrtkejktktjrrrlerktkurktkekzkuerukkkrkjrrtrttrkrkrkekrkjztekkkrktjtrkruurkrkkrtkkekrkttrttltkrtkjtrtutttrttrrekjkketlkjtlzkrjkrjekjerjertrtettttkkkurljtrtkrtmtkrtektkejtjtleiekjlekjtrtrkzjrkrketketrjertrrekklrleltkzkejlrktkrtkttkkrkrkrktkkerkkkrktrtkrkttttrttettttkttrtkrttkrrktkjtrlkkrkerttrrrtukeztrtkjrtkrttttruttkrtelrkkkjjrjttrtkjkhkketkurkmlkrktzttteeuekketrlterrkttrkrrktkjtteurttkktrtrtttrtrtrkrzttkrkrtzzttktkrtrrrettkrtjkrtktttttrteerljrrkrjrjkjrzktlterkkkkjekkgkehzrltrrrtjetrkutktrtkekkrtkjrrkkejrrtrrtrtkettlkttkerukreerjkerketrkrzetturkztkkrkrlekeetrrkrktttrketttrtttgrtrrrrtrtrktrekrkrrtektrtejertetkutetkeklrtkkkkgkrutekrkeekktrrtketkrkkzlettrrtkrrkelktkktrtkietttrkerkrktekujetrttttjrktkrkrzrrrkkktkrtteetkketkkkrtktkuttktjerkikrttrtkrklttekkttreklltttkrlrjrrlktkelkzkrjerkrtktttrtttettttrekrmrktkkekirttjrttrttkktrrkrltturjktlrjkrlrjtkkrtktrtrtkrtttkejkkhkkrrejettektjtktehkrjkktttttetttrkttjtejrkjtkkrtkkkkzrmrktkeetrttrktttrtkltetkrkjtjktrjkrttrrkjtjrkrterttrtkerttrtttkttktkeheeektkrkrktktrrrtrrtrktrrrtrekrrttrtttkuettrtrrttttrktkjkrukrkjtkiktkettltkllkkzjezjrtjrjrkjkttrtkkutkerurkrerkijrjtejkljkzejjekutetrtjeetekrrttrkettkrtttjtrttttrjttttrzekreektkrkrrretrkrrelrrtetettetrttrttttertkjkzkreltttttttrtkttttkrtuetelrktretrrttrrrttettrjkrljrkkrmjjkkjkkkrkrktkrtttrttkkuelrttukkertllrtjrtzrtlrrerekeklrikzkrktkrkkrtkurkkrhretrtkrtrrtlktttttetjrjlekhljekjrtertkjklrrtkttttttttljlrktmtrtkkttrtrtkmkelttlrrkthkrttrkuukzjekkrrettrkerjtrttttktrkrtkhkerkrkrzrtlrtttrttrrrrrrrktrrkkktlrtrtethtteklktrkrktkrzketerjrtkrrrtkzkrrrketrrtktrttetrttrrtettrktektettkkrkrrkrettrtrtttettlktkekgtkktrltrteklrttlmkrtrtltrjkrrrjrrekrlrtrkjrkerettttekttlrrrtrtttrztettteejtllrttrtrrttttretrtrktrtrtttttrtrktrttttttkerkttetrkrktkrttjtkerlrrttrekelekkrkrkktrrklrjkeukrtkkjtlejkekrlktutttektrjrkrtttttk

  4. tomislav zebec

   ktetrtrtellkrkjklzktktttrjtjerejtjzrrerktttlekrrhjkttktrktekhtrtttrttkrktrrtkkjtttrktttktretttjjtkttjrtkrtthtklukrttrrerrjktrrktjtrgrttzleeukktttrkztrjklktlrt4zrkehkkrrtkztktgktrjttttrkrktrtehjtrerrrjlrkrjrrezttrrrrrtrikzkkkrkkkkktukkertttekjtjlrtttkrttkttttttrttttrkrttrkjljrkrjjljkttkkrjttkttrtrltttttejrrkjretjztkrjtukrzktjrkttrtkrzeuzhrtrttttkrzkrkrhertjrrtrrrtrjtrrttrjkrletjrkrkttekrtrrtrttekttktllkktrkrtttrttjttttrktkktetkrtterttrkekljkrkrkkrttrrtttkkkzkrtejtketktkktktkkrkhrrtrrkrtrtttrejrgttrjtrkttttktrtrjrjkttkkrjkjlkzlettjtttkrttttttttttttttrtrkrlkthkrrkttkrtekgtjkjtjkekjkjtjlhttrktkřkttttktklrljkkkkkekkkkktrrktterrttttttkrtlttkrthrkthkjmrrrtrztrrtrrttjktrtttktjrttrttkrtrjklrrrtekjlkjmklrttkttkjmŕtrtrtjrtekezttkktrtttttrtktlektktttukrtttteltktultkteettrttttrtttttrkeklrkjrerrjrkttrkkkrtkrrþkhrrtkrrrrrtujtrjtrjrjtktttkerktkekkjtrtrkjklrkrtrkkkjerrkttrtukrltetkjrkjekhthelgrkrtrrekrtrertetjkjjtkrrjerjgekrkrtkrrktlktjjhktkrtrrmkttelhrrktrertkrkktlkueethrteerjttetjkrkjlkzjmrettkkkejkjrteteeerjjttkkjkuktttjrekktuzkrrrkrkktkthrkzrzktrtttrtrttkrrtttrrzkkekkrkrtkjtrektrrtjrjrrrjrtjrjttlzjzztkjrrmrrjketerrtkttrhrtkkrekktekkrkkukukrtktutrkekttjkrrtttrrkttrttrjttzrrtjtjzkrmkkhtejeerkrterttrrztetrttttjkktrutjttterlttrttlrttttttrktktjkrkttltmtjklektkkjktttelktrkzktlegrtrtrtttktrgtttttktrjjjrererkhtttrutrrrkrttketmkrrreltrtrkrjkțrkkkekzljrjrtlmrtjerkukrkkuttrkkurtkteejkkkmrrkrtrtttrrtjtkutrtlkrtrttkkrjltrerrrztulmktgkkjtttrktttrrekkjrkuteetrkjkertrlrkkjekjkttzmtttrrkttzkltŕrjrkjzrtrkttttktmrtkjrkreukjrrukkkeeueerkrtjtrltktrrteurteetjtttterttttkttrerttktrtttrtrkjrjkelkekktelgrketzrkrerrkjrlrkttrrlttkkrutkekthrreijjttkrtlktjtkertetkjkmkkjklejltktertrktkjtktkkrrrwkktkjrrktkrrktrktrktrtkrtrrkjltzttletlrtrtjrkrttttttrklejrrkekurtlrjttrteulrkettrtrtlltirjrekrkkjrkrkkkkljkjtrttkettjtttekettkljkkkkrtkerkkjrtktjkljktkkktrrtttklteurhtrrkkgzjrkrktrtrjtrrkjkrzrrrtkrttztkrtkketetrtekzttttrkttjtrtkttrtrrkegrjrtrjjrkkekjrrttkrtkrtjkllkkkrktktrktrtjktrtrjktekrtrkrettkjtkettjretetkkrrkjrrkkjkkttmkjejtrttekrkzrrzktktrhjrrjkjekrkjrmkktkrrrrrltkulrjrjrtttrtktttrkjtrkkkeuttktrukektmtttrrtkrkkjrrrttlrtkzkeretrkjrkllurtgkrjjtekzrkrlrtrljrttktkrjkrtrkktrkkulzjtjrttrzttejkrrjretttttrktkttttkretktegrtjzkrkklkttjettrkerkltkkrktttttrjttrkkerjtttrtkkjjkkktttttttttrkkkzrkkrtrjkrerrrkrrtketutetttetkkrkzrtrtrtttrttkjrkkkkltkjrjtkrrkuertktrtjtterrkmjkrrrrkttttttetjkhkkkkzrtlrkkjkjektrtlretrlrttrrktrklkertkjkjekttjeljrttktrlrttrttktjkekrkktrrkjkktktrrkjkkkrerjkkkrutkkrrtjktjktrettllkkrkjktrtrttrjrtttkjkkterjrrjejlkhmtjkjkrutktjktrkjrtkjkeljtkerklkltekkrekkttkkkjrkrrklgtekejtrrkrtkekkjkttttrttttkterrrkztktlztktttkeetkrkrtttttkzjlrttjttuerteekekjkrttkrrttrtkteelrtjrtrrrtrktuetlkrtttrkrtjhhzrtkekjrtkekrlrtkezritrrekrkkkutetkjkkkrttrrurrrttkttkkertlrttttrtrrtrtrjttktjrrtketjtrjekztttttkjetteketrlmrkkrrrtktetltttrzrhttjtjttrtttetrtkrretrtrkllkuktttjkztztrkketkjjekkezutrgktlktklelkktjtrjkrkrrrkeeekrzkttrtttttttkrkuerttekktjktttttttltettkkekukjzjhttrttzkktttkkkrttkkrkhlhjrthjrktktlkrkhjtlrrjekjkttmtkehrrrttrtttkrkktrretkezktjrrrtrtkrttzrrrtrzrttkelketreetkkrrkjttkjrlrzrkjrzrtrkrtrhttetrukrtrttttktttttttkezkekztttttrkjrkkkrerttklkkeemzttttzetrttttjrkkrhrrtrtrkttettkttrtktjetrjktřkektrrkkkttkkmrkkktttjkrerzrlkkkkktkkrttrtttrtrtkeurrrrktkurtrzjekljjtrtgkukzjtkktkrktrkkkkkkkrkjmlrjlkkrrrrrkkkertktjkrtrrktettttetlkjtrrtjeketjrttrttrtrrrktttmjtktejttkkkjkkrujkkerklrkrjkktrkkjklerttktettjekjerretrjrtelrkjmrrtrkjekerejkekrtkttkzrkktttrtkrkkrjeekttttttkrttteltujttrljttktkrktrrrrtrrrrtrkrjtetertrttrttjlkuerkrktjtrrtetemkjtkjretjkeurketttjzhtkrkrlrtizrzzttttttjktltkrrzrkjttkrþetrlttttttkrtlekrelrktrrttjtruturkhlrurkkrtrrrrkrtttrjttttktkjrktrljjtltrttrtkrrtrtrkhrttrethrktzrlrjkekkrjttkrutjrkmktrkrrkktttkktkrkkrtrkttteukktzrrtertekterkileejkkrlkejtlttrhtttetjrmtkjrerttrjjrtltkrtrtttlttelterttrrtktjkrkjtrrttkkkltkttrrgrrzttjrjrtrjtkktkkkekttlrtejklkkrklkkjkrkrkttkjtrrtrttttktkrtrlkjtkttetkktuektzrrtttjekrtettttttjttttkhgtttttrtttttrtttrtktrrrtlrtttktkjkkrkjjrttkrkkkjtkttjttttetrtejrkkkeeekerrerrkltetttettkjekrkjerkkkjkkjrurktklkukkrrjkjrtekjjktektlltrrktktkkruklkekkgkurrjrlkrkkrkrkrlterkujrkterttttttttrtrjktjttrjtrtktllrmrkuetrjrkjztejrlrkkjkerkketjktgterjttteltrkjlrkkrekkmktktrztkgteekrkketjrltrlkjkelrjtzmkrttttttrttetttruekerkerkjttkrjrjrlkrjekrrurztkrkkkrktrlkkjkjtrktltrerzketkektekrkkzlrrttktekkkrjetlkktrttukjkkeektkrurtjrktetkrkkrztrtrtkeejrklgrtrtttkeetrehhttttrtreterttkrzlgtkukrrtjrrkkjtttrljklretketjrrtkekrttrkuertrkjeleujtjktrtzkrltethkjrjlrjhjrjlrtrrrkrlretekkttttuttttkttrlrrettrttgtkrtkellttrtttrkujklkerttetkrtkkrtettttktrteerrurertlrmztekketkhkjktkjttteetrrljkktjktjrktkrrrkerktturrttrtterjrktekrkeektettkektttrrkkrkektejrkkrtertrjrtztktrttgttktkretjrtrrkkrkeitrtrkerterkltertkkkhztttttrttetekerjrrrrkrrrttejrkrktkkrtrtttttrrlerllkkeklktzkejerkzktttkterrtrtetttrktktkekrtrurkjrjrrktjtrkkkrtkrrtkulljrkuekttktktkzljktrerkrkktkrkrtrjlterukturttktkrttetrtrjtltklrttttrltjtlttjrerjrjrtkkrkrrerkrktkrtkjkelttkjjejlkkttkuekktkkerttkrgttetkttrrrztezrkkrjekkjtekeetrkteteklettljjttkketjkkeetrrhjkektrkerhekzuerrjejkekrkerkkrtuzkerkeelrkkkzkrltkekkjtrtltrrtrtktrttrtterrjtkrkrkruthjttjjrjttmeeekkkkkterktkrtrkirjkezrtelkrttltertkrkrkrrkhrhtkkrttttjkkkjktttrterklrrtgrutrrtjtttulrttetkrttrttjkttztrktgklkjztrrjtlkktttthktkeklkejekkejetekrkukjjkrrrerkrktreeklrrketkekkrttezttklettttrtkrttjkurkkrkttkjkeertukerklttkterkektterttrttrttttrrttttkrrttrttrrtrttkrttrttjtuhktrjtktrkkkkkjkrzrkkkkzktrjektjttjrrktlttrttrtttttktztttkrttttettrttttrtrterttttttttterjrtjrkjktrkjrutkrttrrtekkktrtrzrrmrrttueikettturktjrtttktktekkrerkktkkrttrtkrjttttkzjktrktrttettrtkrekkkrrejtrrttjkztkejrutttrrjttttrueutrjmrjrkkjkjktrleeketkrjkirtkrkkjjtrrttrtktukkkeertrjjrhtkkrtrtrrktkttkrkjttttuktkrkzttkrkkrkktttkrrrjkttrjultkukjttkrkrrrtelkrtrkerrrtkrktktktetekrklztlrerjkrrkrkktektkrkrzkjrkrtrzkkttejljerkmttrrtrtkrzrkkklkjktekrkrzkrjrttzzttrkkktertttertrkklkktlrtrtektettlltjertuktttrtttlkukkmkrtrttttltkrjkjukkeltteetekejkekrjettetlrrrrtrrtrrmtekrkkkktrjkekljrkkrrtjrtrkrttkrttekjtrrkttrrtrtrjrkrutttkkertkkrkrretkttjertekzttttttteurrtttetrtrtkttktethrktttjrkkztkjkkttttjkkrktekrkrkrrttmtrtttrrktktkrktkertktejetrtkutjkektkkgjkjrtkkkkertkruhthttkztezettktkejkjkkkeejkttettrjtjttkejrjjtjrrjjtekttkrjrtkrkzktljerrzjeejjrrtjrrtkrthkkkjjrerjtterrkrtttkkktkttkkezrrttttztkjkkmeketrrkrrrttttttettrtktkjjrkkeklttrttttktkrkekktjtktrrukktktjetlkrkktjktrkkrrtjkrkrkukettetlluktjrtkrmltkrkjtkttrtketurltttttrketkrttkttekrektretrtkeurtegtttktrerkkkkrtjtrltreuejtkjtkjktkkjjkkijjekrejltrtultrkerjrjrrrkekrerruktkkerrzttkrkrejlukrjrkzttkuktrrtekrttkrttteketeirrhketukkkzekrktttkktkjektkleekrlrtlejtrktkmtkjrjtutjttkrkrtekrtteejjztekhkrjkrztttrttrttetrttttrtttrkkltkrtkejktktjrrrlerktkurktkekzkuerukkkrkjrrtrttrkrkrkekrkjztekkkrktjtrkruurkrkkrtkkekrkttrttltkrtkjtrtutttrttrrekjkketlkjtlzkrjkrjekjerjertrtettttkkkurljtrtkrtmtkrtektkejtjtleiekjlekjtrtrkzjrkrketketrjertrrekklrleltkzkejlrktkrtkttkkrkrkrktkkerkkkrktrtkrkttttrttettttkttrtkrttkrrktkjtrlkkrkerttrrrtukeztrtkjrtkrttttruttkrtelrkkkjjrjttrtkjkhkketkurkmlkrktzttteeuekketrlterrkttrkrrktkjtteurttkktrtrtttrtrtrkrzttkrkrtzzttktkrtrrrettkrtjkrtktttttrteerljrrkrjrjkjrzktlterkkkkjekkgkehzrltrrrtjetrkutktrtkekkrtkjrrkkejrrtrrtrtkettlkttkerukreerjkerketrkrzetturkztkkrkrlekeetrrkrktttrketttrtttgrtrrrrtrtrktrekrkrrtektrtejertetkutetkeklrtkkkkgkrutekrkeekktrrtketkrkkzlettrrtkrrkelktkktrtkietttrkerkrktekujetrttttjrktkrkrzrrrkkktkrtteetkketkkkrtktkuttktjerkikrttrtkrklttekkttreklltttkrlrjrrlktkelkzkrjerkrtktttrtttettttrekrmrktkkekirttjrttrttkktrrkrltturjktlrjkrlrjtkkrtktrtrtkrtttkejkkhkkrrejettektjtktehkrjkktttttetttrkttjtejrkjtkkrtkkkkzrmrktkeetrttrktttrtkltetkrkjtjktrjkrttrrkjtjrkrterttrtkerttrtttkttktkeheeektkrkrktktrrrtrrtrktrrrtrekrrttrtttkuettrtrrttttrktkjkrukrkjtkiktkettltkllkkzjezjrtjrjrkjkttrtkkutkerurkrerkijrjtejkljkzejjekutetrtjeetekrrttrkettkrtttjtrttttrjttttrzekreektkrkrrretrkrrelrrtetettetrttrttttertkjkzkreltttttttrtkttttkrtuetelrktretrrttrrrttettrjkrljrkkrmjjkkjkkkrkrktkrtttrttkkuelrttukkertllrtjrtzrtlrrerekeklrikzkrktkrkkrtkurkkrhretrtkrtrrtlktttttetjrjlekhljekjrtertkjklrrtkttttttttljlrktmtrtkkttrtrtkmkelttlrrkthkrttrkuukzjekkrrettrkerjtrttttktrkrtkhkerkrkrzrtlrtttrttrrrrrrrktrrkkktlrtrtethtteklktrkrktkrzketerjrtkrrrtkzkrrrketrrtktrttetrttrrtettrktektettkkrkrrkrettrtrtttettlktkekgtkktrltrteklrttlmkrtrtltrjkrrrjrrekrlrtrkjrkerettttekttlrrrtrtttrztettteejtllrttrtrrttttretrtrktrtrtttttrtrktrttttttkerkttetrkrktkrttjtkerlrrttrekelekkrkrkktrrklrjkeukrtkkjtlejkekrlktutttektrjrkrtttttk

  5. tomislav zebec

   ktetrtrtellkrkjklzktktttrjtjerejtjzrrerktttlekrrhjkttktrktekhtrtttrttkrktrrtkkjtttrktttktretttjjtkttjrtkrtthtklukrttrrerrjktrrktjtrgrttzleeukktttrkztrjklktlrt4zrkehkkrrtkztktgktrjttttrkrktrtehjtrerrrjlrkrjrrezttrrrrrtrikzkkkrkkkkktukkertttekjtjlrtttkrttkttttttrttttrkrttrkjljrkrjjljkttkkrjttkttrtrltttttejrrkjretjztkrjtukrzktjrkttrtkrzeuzhrtrttttkrzkrkrhertjrrtrrrtrjtrrttrjkrletjrkrkttekrtrrtrttekttktllkktrkrtttrttjttttrktkktetkrtterttrkekljkrkrkkrttrrtttkkkzkrtejtketktkktktkkrkhrrtrrkrtrtttrejrgttrjtrkttttktrtrjrjkttkkrjkjlkzlettjtttkrttttttttttttttrtrkrlkthkrrkttkrtekgtjkjtjkekjkjtjlhttrktkřkttttktklrljkkkkkekkkkktrrktterrttttttkrtlttkrthrkthkjmrrrtrztrrtrrttjktrtttktjrttrttkrtrjklrrrtekjlkjmklrttkttkjmŕtrtrtjrtekezttkktrtttttrtktlektktttukrtttteltktultkteettrttttrtttttrkeklrkjrerrjrkttrkkkrtkrrþkhrrtkrrrrrtujtrjtrjrjtktttkerktkekkjtrtrkjklrkrtrkkkjerrkttrtukrltetkjrkjekhthelgrkrtrrekrtrertetjkjjtkrrjerjgekrkrtkrrktlktjjhktkrtrrmkttelhrrktrertkrkktlkueethrteerjttetjkrkjlkzjmrettkkkejkjrteteeerjjttkkjkuktttjrekktuzkrrrkrkktkthrkzrzktrtttrtrttkrrtttrrzkkekkrkrtkjtrektrrtjrjrrrjrtjrjttlzjzztkjrrmrrjketerrtkttrhrtkkrekktekkrkkukukrtktutrkekttjkrrtttrrkttrttrjttzrrtjtjzkrmkkhtejeerkrterttrrztetrttttjkktrutjttterlttrttlrttttttrktktjkrkttltmtjklektkkjktttelktrkzktlegrtrtrtttktrgtttttktrjjjrererkhtttrutrrrkrttketmkrrreltrtrkrjkțrkkkekzljrjrtlmrtjerkukrkkuttrkkurtkteejkkkmrrkrtrtttrrtjtkutrtlkrtrttkkrjltrerrrztulmktgkkjtttrktttrrekkjrkuteetrkjkertrlrkkjekjkttzmtttrrkttzkltŕrjrkjzrtrkttttktmrtkjrkreukjrrukkkeeueerkrtjtrltktrrteurteetjtttterttttkttrerttktrtttrtrkjrjkelkekktelgrketzrkrerrkjrlrkttrrlttkkrutkekthrreijjttkrtlktjtkertetkjkmkkjklejltktertrktkjtktkkrrrwkktkjrrktkrrktrktrktrtkrtrrkjltzttletlrtrtjrkrttttttrklejrrkekurtlrjttrteulrkettrtrtlltirjrekrkkjrkrkkkkljkjtrttkettjtttekettkljkkkkrtkerkkjrtktjkljktkkktrrtttklteurhtrrkkgzjrkrktrtrjtrrkjkrzrrrtkrttztkrtkketetrtekzttttrkttjtrtkttrtrrkegrjrtrjjrkkekjrrttkrtkrtjkllkkkrktktrktrtjktrtrjktekrtrkrettkjtkettjretetkkrrkjrrkkjkkttmkjejtrttekrkzrrzktktrhjrrjkjekrkjrmkktkrrrrrltkulrjrjrtttrtktttrkjtrkkkeuttktrukektmtttrrtkrkkjrrrttlrtkzkeretrkjrkllurtgkrjjtekzrkrlrtrljrttktkrjkrtrkktrkkulzjtjrttrzttejkrrjretttttrktkttttkretktegrtjzkrkklkttjettrkerkltkkrktttttrjttrkkerjtttrtkkjjkkktttttttttrkkkzrkkrtrjkrerrrkrrtketutetttetkkrkzrtrtrtttrttkjrkkkkltkjrjtkrrkuertktrtjtterrkmjkrrrrkttttttetjkhkkkkzrtlrkkjkjektrtlretrlrttrrktrklkertkjkjekttjeljrttktrlrttrttktjkekrkktrrkjkktktrrkjkkkrerjkkkrutkkrrtjktjktrettllkkrkjktrtrttrjrtttkjkkterjrrjejlkhmtjkjkrutktjktrkjrtkjkeljtkerklkltekkrekkttkkkjrkrrklgtekejtrrkrtkekkjkttttrttttkterrrkztktlztktttkeetkrkrtttttkzjlrttjttuerteekekjkrttkrrttrtkteelrtjrtrrrtrktuetlkrtttrkrtjhhzrtkekjrtkekrlrtkezritrrekrkkkutetkjkkkrttrrurrrttkttkkertlrttttrtrrtrtrjttktjrrtketjtrjekztttttkjetteketrlmrkkrrrtktetltttrzrhttjtjttrtttetrtkrretrtrkllkuktttjkztztrkketkjjekkezutrgktlktklelkktjtrjkrkrrrkeeekrzkttrtttttttkrkuerttekktjktttttttltettkkekukjzjhttrttzkktttkkkrttkkrkhlhjrthjrktktlkrkhjtlrrjekjkttmtkehrrrttrtttkrkktrretkezktjrrrtrtkrttzrrrtrzrttkelketreetkkrrkjttkjrlrzrkjrzrtrkrtrhttetrukrtrttttktttttttkezkekztttttrkjrkkkrerttklkkeemzttttzetrttttjrkkrhrrtrtrkttettkttrtktjetrjktřkektrrkkkttkkmrkkktttjkrerzrlkkkkktkkrttrtttrtrtkeurrrrktkurtrzjekljjtrtgkukzjtkktkrktrkkkkkkkrkjmlrjlkkrrrrrkkkertktjkrtrrktettttetlkjtrrtjeketjrttrttrtrrrktttmjtktejttkkkjkkrujkkerklrkrjkktrkkjklerttktettjekjerretrjrtelrkjmrrtrkjekerejkekrtkttkzrkktttrtkrkkrjeekttttttkrttteltujttrljttktkrktrrrrtrrrrtrkrjtetertrttrttjlkuerkrktjtrrtetemkjtkjretjkeurketttjzhtkrkrlrtizrzzttttttjktltkrrzrkjttkrþetrlttttttkrtlekrelrktrrttjtruturkhlrurkkrtrrrrkrtttrjttttktkjrktrljjtltrttrtkrrtrtrkhrttrethrktzrlrjkekkrjttkrutjrkmktrkrrkktttkktkrkkrtrkttteukktzrrtertekterkileejkkrlkejtlttrhtttetjrmtkjrerttrjjrtltkrtrtttlttelterttrrtktjkrkjtrrttkkkltkttrrgrrzttjrjrtrjtkktkkkekttlrtejklkkrklkkjkrkrkttkjtrrtrttttktkrtrlkjtkttetkktuektzrrtttjekrtettttttjttttkhgtttttrtttttrtttrtktrrrtlrtttktkjkkrkjjrttkrkkkjtkttjttttetrtejrkkkeeekerrerrkltetttettkjekrkjerkkkjkkjrurktklkukkrrjkjrtekjjktektlltrrktktkkruklkekkgkurrjrlkrkkrkrkrlterkujrkterttttttttrtrjktjttrjtrtktllrmrkuetrjrkjztejrlrkkjkerkketjktgterjttteltrkjlrkkrekkmktktrztkgteekrkketjrltrlkjkelrjtzmkrttttttrttetttruekerkerkjttkrjrjrlkrjekrrurztkrkkkrktrlkkjkjtrktltrerzketkektekrkkzlrrttktekkkrjetlkktrttukjkkeektkrurtjrktetkrkkrztrtrtkeejrklgrtrtttkeetrehhttttrtreterttkrzlgtkukrrtjrrkkjtttrljklretketjrrtkekrttrkuertrkjeleujtjktrtzkrltethkjrjlrjhjrjlrtrrrkrlretekkttttuttttkttrlrrettrttgtkrtkellttrtttrkujklkerttetkrtkkrtettttktrteerrurertlrmztekketkhkjktkjttteetrrljkktjktjrktkrrrkerktturrttrtterjrktekrkeektettkektttrrkkrkektejrkkrtertrjrtztktrttgttktkretjrtrrkkrkeitrtrkerterkltertkkkhztttttrttetekerjrrrrkrrrttejrkrktkkrtrtttttrrlerllkkeklktzkejerkzktttkterrtrtetttrktktkekrtrurkjrjrrktjtrkkkrtkrrtkulljrkuekttktktkzljktrerkrkktkrkrtrjlterukturttktkrttetrtrjtltklrttttrltjtlttjrerjrjrtkkrkrrerkrktkrtkjkelttkjjejlkkttkuekktkkerttkrgttetkttrrrztezrkkrjekkjtekeetrkteteklettljjttkketjkkeetrrhjkektrkerhekzuerrjejkekrkerkkrtuzkerkeelrkkkzkrltkekkjtrtltrrtrtktrttrtterrjtkrkrkruthjttjjrjttmeeekkkkkterktkrtrkirjkezrtelkrttltertkrkrkrrkhrhtkkrttttjkkkjktttrterklrrtgrutrrtjtttulrttetkrttrttjkttztrktgklkjztrrjtlkktttthktkeklkejekkejetekrkukjjkrrrerkrktreeklrrketkekkrttezttklettttrtkrttjkurkkrkttkjkeertukerklttkterkektterttrttrttttrrttttkrrttrttrrtrttkrttrttjtuhktrjtktrkkkkkjkrzrkkkkzktrjektjttjrrktlttrttrtttttktztttkrttttettrttttrtrterttttttttterjrtjrkjktrkjrutkrttrrtekkktrtrzrrmrrttueikettturktjrtttktktekkrerkktkkrttrtkrjttttkzjktrktrttettrtkrekkkrrejtrrttjkztkejrutttrrjttttrueutrjmrjrkkjkjktrleeketkrjkirtkrkkjjtrrttrtktukkkeertrjjrhtkkrtrtrrktkttkrkjttttuktkrkzttkrkkrkktttkrrrjkttrjultkukjttkrkrrrtelkrtrkerrrtkrktktktetekrklztlrerjkrrkrkktektkrkrzkjrkrtrzkkttejljerkmttrrtrtkrzrkkklkjktekrkrzkrjrttzzttrkkktertttertrkklkktlrtrtektettlltjertuktttrtttlkukkmkrtrttttltkrjkjukkeltteetekejkekrjettetlrrrrtrrtrrmtekrkkkktrjkekljrkkrrtjrtrkrttkrttekjtrrkttrrtrtrjrkrutttkkertkkrkrretkttjertekzttttttteurrtttetrtrtkttktethrktttjrkkztkjkkttttjkkrktekrkrkrrttmtrtttrrktktkrktkertktejetrtkutjkektkkgjkjrtkkkkertkruhthttkztezettktkejkjkkkeejkttettrjtjttkejrjjtjrrjjtekttkrjrtkrkzktljerrzjeejjrrtjrrtkrthkkkjjrerjtterrkrtttkkktkttkkezrrttttztkjkkmeketrrkrrrttttttettrtktkjjrkkeklttrttttktkrkekktjtktrrukktktjetlkrkktjktrkkrrtjkrkrkukettetlluktjrtkrmltkrkjtkttrtketurltttttrketkrttkttekrektretrtkeurtegtttktrerkkkkrtjtrltreuejtkjtkjktkkjjkkijjekrejltrtultrkerjrjrrrkekrerruktkkerrzttkrkrejlukrjrkzttkuktrrtekrttkrttteketeirrhketukkkzekrktttkktkjektkleekrlrtlejtrktkmtkjrjtutjttkrkrtekrtteejjztekhkrjkrztttrttrttetrttttrtttrkkltkrtkejktktjrrrlerktkurktkekzkuerukkkrkjrrtrttrkrkrkekrkjztekkkrktjtrkruurkrkkrtkkekrkttrttltkrtkjtrtutttrttrrekjkketlkjtlzkrjkrjekjerjertrtettttkkkurljtrtkrtmtkrtektkejtjtleiekjlekjtrtrkzjrkrketketrjertrrekklrleltkzkejlrktkrtkttkkrkrkrktkkerkkkrktrtkrkttttrttettttkttrtkrttkrrktkjtrlkkrkerttrrrtukeztrtkjrtkrttttruttkrtelrkkkjjrjttrtkjkhkketkurkmlkrktzttteeuekketrlterrkttrkrrktkjtteurttkktrtrtttrtrtrkrzttkrkrtzzttktkrtrrrettkrtjkrtktttttrteerljrrkrjrjkjrzktlterkkkkjekkgkehzrltrrrtjetrkutktrtkekkrtkjrrkkejrrtrrtrtkettlkttkerukreerjkerketrkrzetturkztkkrkrlekeetrrkrktttrketttrtttgrtrrrrtrtrktrekrkrrtektrtejertetkutetkeklrtkkkkgkrutekrkeekktrrtketkrkkzlettrrtkrrkelktkktrtkietttrkerkrktekujetrttttjrktkrkrzrrrkkktkrtteetkketkkkrtktkuttktjerkikrttrtkrklttekkttreklltttkrlrjrrlktkelkzkrjerkrtktttrtttettttrekrmrktkkekirttjrttrttkktrrkrltturjktlrjkrlrjtkkrtktrtrtkrtttkejkkhkkrrejettektjtktehkrjkktttttetttrkttjtejrkjtkkrtkkkkzrmrktkeetrttrktttrtkltetkrkjtjktrjkrttrrkjtjrkrterttrtkerttrtttkttktkeheeektkrkrktktrrrtrrtrktrrrtrekrrttrtttkuettrtrrttttrktkjkrukrkjtkiktkettltkllkkzjezjrtjrjrkjkttrtkkutkerurkrerkijrjtejkljkzejjekutetrtjeetekrrttrkettkrtttjtrttttrjttttrzekreektkrkrrretrkrrelrrtetettetrttrttttertkjkzkj

  6. Mirzet Hodžić

   I u 2021 se stari videi gledaju :D

  7. nihadct G

   Za glider kit to je nov kamion sa starim motorom nije vazno kake djelove ni def nego nemoras da koristis electric log book Mozes da pises log look znas rajcugo a to ako nejmas glider kit samo mores da koristis log book papirni ako Imas kamion 1999 I starije a glider kit ima stari motor 1999 a nov kamion stoko jedna hahahha

   1. Kamion King

    ja sam mislio nov motor a starim kamionom? zar nije tako? sto bi kupovo stari motor ne kontam de mi objasni

  8. Alin Milovanov

   BRAVO BOSS

  9. Amer Obralić

   Mislim da naš Emkura strastvenije pripremi sebi jelo nego što naloge ispuni i da tu više pažnje posveti nego papirologiji.....

  10. ahma Arevich

   Oklahoma Tornado City

  11. Boris Lončar

   58: 22 pokazali ste maketu vetrenjače. Takvu pravu vetrenjača farmeri u Australiji koriste za izvlačenje vode iz podzemnih bunara.

  12. Goran Štrbac

   51:18 Emkura meteorolog :D

  13. Dario Krupljan

   Legendooo😎😎👑👑⛟⛟⛟

  14. robert barna

   Emkura veliki pozzz.ajd ako znas napravi i gulas jbm ti kineze hehe ja volem crkinje kinezkinje zene su zene jbg rupa je ista..

  15. Marin Pervan

   Smijes li palit grijanje i u ovom nevrijemenu ili klimu uopce

  16. Zoran Haler

   Što se tiče tariguza...jbga...ako imate puno dlaka na guzici...jbga........ajmo se umivati...hahahaahahaha...i bolje da si stao sa tom temom ..krenula bolesna tema da se otvara..hahaahaha...mada..opet .. ko zna kakva bi konstrukcija priče bila dalje ?? hahahahaahahah Nema dalje...Emkurinho top topova !

  17. Luka Kantar

   Emkura ja sam iz bosne kako je u americi

  18. Robert M

   Jbt Emkura čuvaj guzicu vidiš šta se dešava tu dolje u Texasu ovih dana

  19. Robert M

   Jbg Emkura sad kažeà da ti je pun klinac kiše a u jednom od videa kažeš ništa ljepše kad udara po limu kamiona hahahahah dobro si se zasro bio hahahahah

   1. Robert M

    @Kamion King ma razumije se 😉

   2. Kamion King

    kad spavam ljepse je. ne dok vozim

  20. Gold 12

   Nad manom nema kamiona

  21. Ibrahim Šiljak

   Avion king hahaha legenda veliki poz brt

  22. Nikola Večerina

   Jel vozi svoj kamion ili radi u nekoj firmi??

  23. Igor ivanic

   Dobar si matori,dooobar Pozdrav od Vojvodjana iz Nemacke I reci mi jes uspio gurnut kljuc dublje za zimako paljenje😬

  24. Marko Marko

   hraero.info/contact/sJCZjol-zbjZtpU/video Ovo je emkura dok je bio mali 🤣

  25. PETAR NIKOLIC

   Dobar ti noz koji je sta je lepo izgleda pozz

  26. Slobodan Knežević

   Čekaj,ako sam dobro čuo vozi se kamion 120km/h?

   1. Slobodan Knežević

    To je vrh. Gledam ovde u Evropi,malo predje 90km/h odma neki čekić,kazne,užas. Tu brate voziš kao čovek. Nije ni čudo što može 1000 milja da se predje za dan. Koliko to čudo troši na toj brzini?

   2. Kamion King

    Da

  27. Darko TV

   Koliko si platio kog volva nisam znao da je tvoj kamion?

  28. SAMSONE SAMSONE

   Po takvom vremenu je Kuduz ubio Bademu!!!

  29. Milijan Mandic

   Emkura koja je muzika na 18:38. Lijep pozz i čisti putevi 💪💪

  30. Overspin

   56:40 dobar pogled

  31. Miki Maus

   Deder Emkura, drž se volana a ohani se fizike. Ne ide ti baš fizika od ruke. 😁😁😁😁

   1. Kamion King

    kakve fizike?

  32. DusaNNN YT

   Kako mozes jesti salatu bes sirca? Jel ima sirce u Americi?

   1. DusaNNN YT

    @Kamion King ne zezam se ozbiljan sam..

   2. Kamion King

    Probaj emailom

   3. DusaNNN YT

    Kako da ti posaljem?

   4. Kamion King

    nema. nemamo mi to. ne znam kako i salatu uopste imamo

  33. amar s

   Koja je ovo legenda u pm...

  34. kema ba

   Oj emko te muzike sto smara

  35. Medara

   Emkura nam prenosio vremensku prognozu ko fudbalsku utakmicu 😂👑

  36. David Bilić

   ja stvarno ne znam kako neko ne moze da voli ovu budalu

  37. Dejan Prodanovic

   Emkura pa 10 mjesta prazno zna se.. poz za Emku

  38. PC Gamer

   Al ga emkura turira po autoputu a volvo bez problema pretice one krntije 😁😁

  39. Emin

   bog te prazan kamion...preko komplet drzave ide...

  40. Jepur Jepurovic

   Au tamo kod Misisipija Emkura se dohvatio leve trake i samo stiska :)

  41. semir boos

   jedini mi bosanci imamo muda a amrikanci staju samo emko ide prije si stigo nejma guzve

  42. Haris Korugic

   Kada si zadnji put bio u Bosni i Hercegovini

  43. The Hyperdon

   E jesi se zacrvenio tim svetlom sad ko šejtan izgledaš🤣

  44. Jusuf Babic

   volvo najbolji

  45. Mr. Booyan

   40:00 kaze "vidite rajcugo bila velika mrlja sad je vise nema" a ono veca nego ikad hahahha ne vidi emkura od drveca sta ces hahah 51:46 trznooo emkura pa sjece video hahaha pozzz emkuroo

  46. Reconnecting

   Sranje je ova kamera kvari boje... ocemo staruu kad kad gledam u 144p a ne 1080p

  47. Немања Нови Сад

   И у Србији има мина од амерчиког бомбардовања 99 год

  48. crna kobrraaa

   Pogledaj te kanal Kamion na putu covjek vozi po Italiji dosta zanimljiv video

  49. Mladen Spoljar

   EEI MALO LAKSE TO ODZGO LJUDINO!! NE MOZES ZAMISLITI KAKO UZIVAM U TVOJIM VIDEOSIMA! BAS GENIJALNO!!! Ajde napravi neki video o neobicnim susretima, na tvojim putovanjima, UFO-si, neobicna bica i slicno, sigurno imas neke neobicne dozivljaje ili neke bliske prijatelje koji su dozivjeli tako nesto, pa posveti jedan video takovoj temi.. Super si nastavi tako!!

  50. Dr Frankenstein

   naiđeš li emkura ikad na nekog kamiondžiju iz ex yu?

  51. Miša Urosevic

   Emko, ne prodje dan da te ne gledam, nekako mi se cini kao da se znamo od rodjenja, Samo tako nastavi, eh da su svi na Balkanu takvi, gde bi nam kraj bio....VELIKI POZDRAV

  52. Jugoslav Veljkovic

   evo svakim danom gledam, pratim kako se i sta desava u zivotu profesionalnog drzaca volana i mogu reci da sam zagrizen, ma sutra ako mogu da odem otisao bih, dobar je to posao, ima odricanja ali mora se, eto ti imas zenu troje dece, za njih cak i ruku u vatru. Gledam proucavam ali put do tamo tesko, pogotovo sada, mada imam neku semu sa jednom poznankom, ustvari preko njene cerke koja je rodjeni drzavljanin Amerika i po pravu ona moze da potegne proces da joj majka postane nosioc zelene karte, a cak mozda i ja kao od male ocuh i muz njene majke... jeste komplikovano i treba se cekati dok mala ne napuni 21, dakle narednih 5 godina, ali nema veze, slobodan sam tako da cak i na kraj sveta da se zenim nije problem... I ako sve bude ok eto mene u Majami-u za 5 godina, i u vozacke vode..... samo tako nastavi, pokazi i prikazi da Amerika jeste sa mnogo opcija, ali da treba i za te opcije malo i upregnuti misice

   1. Jugoslav Veljkovic

    @Kamion King reci mi nesto o Roehl transport kompaniji, ako znas

   2. Kamion King

    upravu si, ali ne treba samo u Americi potegnuti, nego gdje god se ode u normalnu civilizaciju.

  53. The JOKER

   Dali u Americi postoje kamioni sa V8 motorom. Mislim na Volva.

   1. The JOKER

    Kamion King šteta trebali su bar u ponudi imati jedan V8 700 hp kao i europski model.

   2. Kamion King

    nema. ima starih kamiona iz 1970-tih sa V8 cat motorom

  54. Filip

   EmKura kad ce drugi deo?

  55. Гаврило Принцип

   Budala pamti pametan zapisuje

   1. Гаврило Принцип

    11:16

  56. Zan Avidan

   11:45 jel ti to nama? :D

  57. DUGY 18

   Ja dok sam imo 5 godina ništa nisam znao da ima mina hodo sam ali srećom ni jedna nije pukla zato me spasio jedan covjek to je bila jedna njiva blizu kuce od mog dede

  58. Don Alek

   Aj izginucu hahaha

  59. Nino Dolovac

   Samo da se javnem Emkuri, i ostaloj rajcugi😇 , sarajlija iz “lohandije”

  60. Marijan

   E, eto me na posljednjem, ali ne i posljednjem videu 😀 kod tariguza sam trenutno 🤣 krasno mjesto 🤣

  61. bahi

   Taman pred na sehuru da te pogledam brate 😁 ja sebi maksuz pustim koju epizodu za ovako dobre neke prilike 😁 samo jako kralju! Pozz iz Slovenije!!

  62. no name

   Ma kakav kurac tornado. Kad emkura fura i tornado se sklanja

  63. tintorelo tin

   Ovaj frižider ti treba u garaži: www.gorenje.co.uk/products/cooling/models/freestanding-fridge-freezers/obrb153r/590939 vozdra iz Ljubljane!

  64. Dragomir Vorgić

   Emko bate većinom kad pokažeš teret u kamionu djeluje kamion polu prazan. Samo sam jednom vidio da je pun. Zanima me kako se isplati voziti teret odnosno zar e firmi isplati natovariti polu prazan kamion i tebi platiti da to voziš. Eto unaprijd ti hvala na odgovoru. Pozdrav iz Vinkovci

  65. Selva

   Ovo se gleda poslije iftara. 😄 Bosanska Krajina loves you!💗

  66. Andrija Lesendrić

   Volvo je sranje! salim se

  67. RedFox

   Tipi tent zemo .

  68. Antonio Nikolić

   Jesi kad vozio oversize load???lijep pozdrav😉

  69. am4r

   Joj ja postim i gledam hahah

  70. Luka Brecic

   Jedva cekam novi video zanimljiviju vožnju nisam vidio od tebe buraz😂😋👍👍👍👍👍👍

  71. Rifat Hrnjičić

   Neće više biti "Kamion , nego Avion King " Hahahahah

  72. Danijel Subotic

   Emko brate dali je istina da u americi nema posla za kamijondije,tak govore ljudi pa me zanima....

   1. Kamion King

    ma jok. firme i dalje zaposljavaju...

  73. OTRookie

   Nisam nikad išao tamo west, nisam čuo bas najbolje stvari o stranama tamo pa bar

  74. OTRookie

   Dobra Adidas trenerka

  75. Bojan Mijajlovic

   Volim da gledam ove soferske sedmice Zabavno mi je uzivam u gledanju dobar si lik sve najbolje svako dobro mnogo srece i zdravlja tebi i tvojima veliki pozdrav iz Beograda 👍💪😉🚚

  76. Sve je plavo

   Kakva crna turica iskrsla zbrisa Emkura od zenice napravio neko sranje pa dok se zena ne odljuti da ode na neku duzu turicu.

  77. Kater Kumpel

   Imas li kakvu kapu ono nesto u stilu Sylvester Stallone ali sa kamion king za prodat

  78. Mr.M L

   Zasto se amerika toliko oslanja na kamionski prevoz zar vi tamo nemate vozove??? Mislim natovaris tih nekoliko paletica na voz i siknes u kali. Moze neki video na tu temu. Jer vidim svako drugo vozilo na putu je kamioncina kao da se sav transport obavlja kamionims... What is hell is going on??? :) Pozz

  79. DIZEL

   najdraze mi ovo šoferska sedmica imaš šta gledat a obavezno moram da jedem kad gledam :D

  80. bulardi 14

   Lajk ko bi volio da vodi i porodicu sa sobom na putu

  81. Ahmed Pajazetovic

   Bratko ako nije problem promjeni to crveno svjetlo,nekako nije prijatno za oci...

  82. Tarex Karapandzic

   Kaze nece bit kamion king nego avion

  83. Fića

   Koji kamion vozis

   1. Fića

    @Kamion King hvala

   2. Kamion King

    Vnl670

   3. Fića

    @Kamion King Hahahaha, znam da je volvo ali me zanima koji 😂

   4. Kamion King

    Mercedes actros

  84. Semin Husaković

   Zovi kad si u Klokotnicu da popijemo nesto...

  85. Selakostra DeKurac81

   Od 45min koda sam vjesti navio😂

  86. HARBAS ZED MAIN

   Joj hiljage sto pada hahah

  87. Selakostra DeKurac81

   Malo sporta pajdo,teretana,box!

  88. Zeljko Andonov

   Emko sta mislis o San Antoniu kao gradu za zivot.Imam neku varijantu da se doselim tamo.Pozzz

   1. Zeljko Andonov

    Hvala rajcugo.Gotivan si lik i super ti je ovo sto radis na yt.Pozdrav iz Srbije. I naravno cuvaj guzicu hahaha

   2. Kamion King

    ma dobar gradic, klima uvjek do jaja. a za poso ces se uvjek snaci u svakom gradu

  89. Reuf Memovic

   Emkura da li si vozio one zajebane prikolice i da li ćeš ih vozit

  90. Tih Jani

   Al gazi volvo.. 🙂

  91. milan ceran

   emko je kralj

  92. Almir Fatic

   To Emko brate samo ovako snimaj,moze i duzi video merak je gledat pozdrav iz Austrije 👍👍

  93. Dragan Ilic

   Pozdrav Emkura, poceo si rezirati klipove, ako tako nastavis stici ces do holivudskog blok-bastera

   1. Kamion King

    hahah ma kakvi holivood. vidis da me ni sarajevo film festival ne zove 😂

  94. Seid Memić

   Leti Emko Leti Emkura Vela havle 😂😂😂😂😂

  95. Mario Zulim

   Emko vozi poznatom rutom 66,guglao da vidim gdje je odmaraliste,jako ljepoto,pozz emko

  96. Mario Zulim

   Samo naprid Emko,pozdrav iz dalmacije

  97. Sacramento California

   Zar si isao u Califoriju.... pa kako nisi do Sacramenta

   1. Kamion King

    bio u LA samo

  98. Dusko Strbac

   jebo vas kamion to da valja imo bi ga predsjednik opstine

   1. Kamion King

    Nekom je to kruh, nekom nacin zivota a nekom obadvoje. A nekim ljudima ne mozes objasniti ni jedno ni drugo..

  99. Laske

   Kaze ako poletimo ima i to da snimim hahahahaha :D

  100. homelessart

   39:20 hahaha